Ogłoszenia2014.08.12

Komunikat

MPWiK Sp. z o.o. w Żywcu dziękuje osobom nie wprowadzającym wód opadowych do kanalizacji oraz każdemu który pomógł nam w wykryciu nielegalnych podłączeń tych wód.

 

W związku ze szkodami powstałymi w ostatnich miesiącach w wyniku przedostawania się wód opadowych do kanalizacji sanitarnej MPWiK Sp. z o.o. informuje, że przystępuje do kontroli poszczególnych przyłączy pod względem wprowadzania wód deszczowych i zamierza zastosować kary ustalone przez polskie przepisy.

 

Więcej informacji w zakładce Ochrona Środowiska / Sieć kanalizacyjna / Wyposażenie techniczne budynków

Ogłoszenia2014.08.05

Informacja UM Żywiec

INFORMACJA   Informuję wszystkich poszkodowanych w wyniku deszczu nawalnego         z dnia 31.07.2014 roku, że pomoc z Budżetu Państwa w kwocie do 6 tys. zł obejmuje...

Ogłoszenia2013.09.05

Harmonogram prac

Renowacja sieci kanalizacyjnej: Prace związane z renowacją sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej zostały zakończone

projekt i wykonanie: Tenit Internet