Ogłoszenia2015.02.17

informacja_

W dniu 12 stycznia 2015r. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji odebrał w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności dla projektu „Oczyszczanie ścieków w Żywcu”. Projekt ten obejmuje swoim zakresem 4 zadani:

  • Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej
  • Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Matejki
  • Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej
  • Usprawnienie zarządzania infrastrukturą wod-kan na terenie działania MPWiK Żywiec

Łączne koszty całkowite Projektu netto wynoszą 8 439 257,97 zł,  dofinansowanie z UE wyniesie 6 377 842,62zł, pozostałe środki  w wysokości 2 061 415,35 zł pochodzić będą z budżetu MPWiK.

Przewidywany  termin podpisania Umowy o dofinansowanie – do końca lutego.

Ogłoszenia2015.01.23

Ogłoszenie o zamówieniu 2014-12-19

Zarząd MPWiK Sp. z o. o. informuje o rozstrzygnięciu przetargu pn. "Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej w Żywcu" Więcej informacji  w zakładce :Przetargi/  PN4/2014 Rozbudowa instalacji

Ogłoszenia2015.01.12

Ogłoszenie o zamówienu 2014-10-17

Zarząd MPWiK Sp z o. o. informuje o rozstrzygnięciu przetargu pn.  "Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej" Więcej informacji w zakładce - Przetargi/PN1/2014 Uszczelnienie sieci

projekt i wykonanie: Tenit Internet